Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
undefined

Familier

Området omfatter bl.a. indgåelse af ægteskab og skilsmisse, fader- og medmoderskab, forældremyndighed,  navne, adoption samt international børnebortførelse.

Lille billede: Socialt udsatte børn og unge

Udsatte børn og unge

Området handler om at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for at udvikle sig som deres jævnaldrende.

Dagtilbud - lille billede.jpg

Dagtilbud

Området omfatter alle kommunal, private og selvejende dagtilbud og pasningsordninger til børn mellem 0 og 5 år. 

undefined

Udsatte voksne

Området omfatter mennesker med sociale problemer som fx hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser, prostitution eller vold i nære relationer. De kan få hjælp efter serviceloven til at komme ud af problemerne.

undefined

Frivillig social indsats

Området beskæftiger sig med frivillighed – både blandt borgere, i organisationer og i kommuner, der samarbejder med den frivillige sektor. Formålet er bl.a. at støtte et aktivt og engageret civilsamfund.

undefined

Handicap

Området drejer sig om børn og voksne med fysisk eller psykiske handicap, som kan få sociale indsatser og tilbud efter serviceloven. Støtten tilgodeser bl.a. de behov, der følger med funktionsnedsættelsen.

Lille billede: Analyse

Analyse

Ministeriet arbejder ambitiøst med at udvikle analyser og samle data inden for social- og indenrigsområde. Det skal styrke viden på ministerområdet og fremme, at områderne bliver styret og prioriteret mere efter data.

Lille billede: Internationalt.jpg

Internationalt samarbejde

Ministeriet deltager i arbejdet i en række internationale organisationer bl.a. EU, Europarådet, FN og Nordisk Ministerråd. 

Lille billede - satspulje.jpg

Satspuljen

Satspuljen forhandles hvert år af de partier, der har tilsluttet sig satspuljeforliget. Satspuljemidlerne bruges til indsatser og projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.