Viden om praksis - OECD's dagtilbudsundersøgelse 2018

Viden om praksis - OECD's dagtilbudsundersøgelse 2018 er den første store internationale undersøgelse, der giver sammenlignelig viden om praksis i dagtilbud på tværs af ni lande.

Formål

Formålet med Viden om Praksis er at indsamle viden om lederes og pædagogisk personales arbejde med bl.a. børns trivsel, læring og udvikling, pædagogiske læringsmiljøer, evalueringer og inddragelse af børneperspektiver. Ni lande deltager i undersøgelsen (Danmark, Norge, Tyskland, Chile, Island, Israel, Japan, Korea og Tyrkiet).

Fokus

Viden om Praksis har blandt andet fokus på:

  • Lederes og det pædagogiske personales forståelse af børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud
  • Pædagogiske praksisser i arbejdet med børnene i dagtilbud
  • Pædagogisk ledelse i dagtilbud
  • Lederes og det pædagogiske personales uddannelse og udbredelse af kompetenceudvikling, herunder behov og barrierer for yderligere kompetenceudvikling
  • Jobtilfredshed, arbejdsmiljø og arbejdsforhold i dagtilbud.

 

Gennemførelse

I Danmark deltager børnehaver, vuggestuer, integrerede institutioner og dagplejere i undersøgelsen, der gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse. Der udtrækkes en stikprøve på 180 tilfældigt udvalgte dagtilbud fordelt på de forskellige typer af dagtilbud. Viden om Praksis gennemføres fra marts til maj 2018, og de nationale og internationale resultater forventes offentliggjort i efteråret 2019.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Danmarks Statistik gennemfører den danske del af undersøgelsen for Børne- og Socialministeriet.