Materialer til understøttende refleksionsværktøjer i Fremtidens Dagtilbud - målrettet it-leverandører

I forbindelse med udviklings- og forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, der blev afsluttet i sommeren 2017, har konsortiet bag udviklet en række refleksionsværktøjer, som kan understøtte det pædagogiske personales arbejde med at forberede, igangsætte og evaluere pædagogiske forløb.

Materialet stilles nu til rådighed for andre interesserede.

Til at understøtte arbejdet og den faglige refleksion i personalegruppen er der udviklet et analyseværktøj, der kan danne afsæt for at tilrettelægge gode læringsmiljøet gennem at vurdere børnenes forskellige forudsætninger og kompetencer. Værktøjet har til formål at understøtte opbygningen af en fælles viden om barnets og børnegruppens kompetencer og behov. Derudover er der udviklet et planlægningsværktøj til at understøtte det pædagogiske personales planlægning af pædagogiske forløb med fokus på både at reflektere over læringsmål for børnegruppen og over egen praksis og læringsmiljøer.

 

Målgruppe

Materialet fra projektet stilles frit til rådighed for alle interesserede. Det er primært relevant for og målrettet til it-leverandører, der ønsker at udvikle og udbyde et it-understøttet redskab på markedet. Alt materiale, der er offentliggjort på denne side, tilhører Børne- og Socialministeriet.

 

Materialer

  • Vejledning - Den pædagogiske basismodel 1 Fremtidens Dagtilbud
  • Notat - Systembeskrivelse til refleksionsværktøj
  • Refleksionsværktøj - Hierarki og brugeradgang
  • Refleksionsværktøj - Kompetenceprofil
  • Refleksionsværktøj - Planlægningsredskab
  • Refleksionsværktøj - Udvidet forældresamarbejde