Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Styrket pædagogisk læreplan

Rammen for de pædagogiske læreplaner skal styrkes, så den i endnu højere grad understøtter alle børns læring og bliver et arbejdsredskab i daglig pædagogisk praksis.

Siden 2004 har alle dagtilbud skullet udarbejde og anvende lokale pædagogiske læreplaner i deres arbejde med børns udvikling, læring og trivsel. Læreplanerne tager udgangspunkt i en fælles ramme, der er beskrevet i Dagtilbudsloven.

En styrket pædagogisk læreplan til gavn for alle børn

I 2016 blev der igangsat et større arbejde med at udvikle rammen for de pædagogiske læreplaner – ’En styrket pædagogisk læreplan’ kaldes udviklingsprojektet.

Formålet med projektet er at skabe fælles retning for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde til gavn for alle børn, og at den centralt fastsatte ramme for de pædagogiske læreplaner bliver et brugbart redskab i den pædagogiske praksis.