Ansøgningspuljer og forsøg

Med dagtilbudsaftalen igangsættes foreløbigt fem ansøgningspuljer og forsøg, som kommuner og dagtilbud kan ansøge om deltagelse i.

I forbindelse med den konkrete udmelding af puljerne og forsøgene vil der følge mere detaljerede kriterier mv. til brug for ansøgning, der offentliggøres på Børne- og Socialministeriets hjemmeside og på Socialstyrelsens hjemmeside. Der vil blive lagt vægt på en så simpel og ubureaukratisk ansøgningsproces som muligt.

 

Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Der udmeldes en varig ansøgningspulje til ansættelse af flere uddannede pædagoger mv. til de ca. 100 daginstitutioner, der har flest børn i udsatte positioner. Daginstitutioner med en høj andel af børn i udsatte positioner forventes defineret som institutioner, der har min. 30 pct. børn af forældre, der modtager min. 80 pct. økonomisk fripladstilskud. Kriterierne kan ændre sig.

Puljen vil blive udmeldt hvert tredje år og forventes udmeldt første gang i 1. kvartal 2018. Der er afsat ca. 45 mio. kr. i 2018 og ca. 83 mio. kr. årligt fra 2019 og hvert år frem til puljen.

 

Pulje til forsøg med målrettede sociale indsatser

Ansøgningspulje til forsøg med systematisk samarbejde mellem dagtilbud og primært hhv. sundhedsplejen og forældre, men også hhv. socialrådgivere og frivillige aktører. Der er afsat ca. 53 mio. kr. til forsøg.

Der er mulighed for at ansøge puljen frem til den 14. august 2018 kl. 12:00. Du kan læse mere om puljen her

 

Pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft

Ansøgningspulje til kompetenceløft af hhv. dagplejere, ledere i dagpleje og daginstitutioner samt faglige fyrtårne i daginstitutioner med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af børnetal (via fordelingsnøglen for særtilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud). Ansøgningspulje forventes udmeldt i 1. kvartal 2018. Puljen er samlet set på ca. 165 mio. kr. Du kan læse mere om denne pulje her

 

Pulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud

Der udmeldes en ansøgningspulje til afholdelse af førstehjælpskurser for personale i dagtilbud.

Ansøgningspulje forventes udmeldt i 2. kvartal 2018. Der er afsat ca. 8 mio. kr. til ansøgningspuljen. Kommunerne skal medfinansiere 25 pct. af udgifterne til førstehjælpskurser.

 

Afprøvning af forslag til meningsfuld og mindre dokumentation

Der vil blive mulighed for deltagelse i afprøvningen af forslag til meningsfuld og mindre dokumentation i dagtilbud.  

Afprøvningen vil blive fulgt af en ekstern leverandør, som samler op på erfaringer og resultater. Tilmelding til afprøvning forventes i 1. kvartal 2018. Der kan ikke søges om økonomisk støtte til afprøvningen.