En styrket pædagogisk læreplan

Med dagtilbudsaftalen er det fastlagt, at det i dagtilbudsloven skal tydeliggøres, hvilket pædagogisk fundament alle dagtilbud skal bygge på for at skabe en tryg og udviklende hverdag for alle børn i dagtilbud. Det handler om at skabe en fælles retning, sprog og forståelse gennem en ny ramme for den pædagogiske læreplan.

Den nye ramme for den pædagogiske læreplan

Den nye ramme for den styrkede pædagogiske læreplan vil bygge videre på de seks læreplanstemaer fra den nuværende læreplan, men temaerne vil blive opdateret og udfoldet gennem ny lovgivning. Der vil også blive fastsat to brede pædagogiske læringsmål for hvert tema, der beskriver hvad det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte i forhold til børns læring.

 

Processen frem mod ny lovgivning om den pædagogiske læreplan

Lovforslaget, som blandt andet vedrører den styrkede pædagogiske læreplan, er sendt i ekstern høring i slutningen af september 2017. Du kan finde høringsmaterialet her. Forslag til ændringerne af dagtilbudsloven, som følger af lovforslaget, tydeliggør blandt andet et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud, hvor det eksempelvis slås fast, at dagtilbuddene har ansvar for at etablere et læringsmiljø, der over hele dagen og i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter mv. giver børn mulighed for at trives og lære, og at læringsmiljøet skal bygge på et bredt læringsbegreb.

Børne- og socialministeren vil efter vedtagelse af lovforslaget udstede en bekendtgørelse, der vil indeholde udfoldede beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt få fælles brede læringsmål for, hvad det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte i forhold til børns læring.

Lovændringerne forventes at træde i kraft sommeren 2018.

Der vil løbende blive udviklet materiale målrettet kommuner og dagtilbud samt en mere målrettet praktikerportal, emu.dk, som har til hensigt at understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan. De første materialer forventes lanceret i maj 2018.

 

Baggrunden for arbejdet

Partierne bag dagtilbudsaftalen er enige om, at der vil blive taget afsæt i Master for en styrket pædagogisk læreplan og de øvrige bidrag, som børne- og socialministeren har modtaget fra master- og arbejdsgrupper til en ny styrket pædagogisk læreplan. Du kan læse mere om master- og arbejdsgruppernes arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan her.