Undersøgelser og evalueringer

Som en del af dagtilbudsaftalen gennemføres forskellige undersøgelser, kortlægninger og evalueringer, som kan findes på denne side.

Kortlægning af målrettede sociale indsatser i dagtilbud 

Med Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet besluttede aftaleparterne at igangsætte en ansøgningspulje målrettet sociale indsatser for udsatte børn i dagtilbud og deres familier. VIVE har gennemført en kortlægning for Socialstyrelsen, der skal give kommuner inspiration til dette arbejde. Der vil blive åbnet for ansøgning til puljen på 53 mio. kr. i 2. kvartal 2018.

Kortlægningen af målrettede sociale indsatser i dagtilbud kan findes her. 

 

Kortlægning og analyse af kommunernes brug af driftsgaranti og håndtering af privatinstitutioners ophør

Med Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet besluttede aftaleparterne at arbejde for at skabe bedre vilkår for private leverandører. Som led heri fastsættes et loft over den driftsgaranti som kommunerne kan opkræve i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner. Som grundlag for fastsættelsen af et loft har ministeriet bedt VIVE udarbejde en kortlægning og analyse af kommunernes brug af driftsgaranti og håndtering af privatinstitutioners ophør.

Kortlægningen af kommunernes brug af driftsgaranti kan findes her. 

Loftet vil blive fastsat ved en ændring af Bekendtgørelse om Dagtilbud.