Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Godkendte forsøg efter serviceloven

Børne- og socialministeren har mulighed for at godkende, at kommunerne gennemfører forsøg under serviceloven (lov om social service, lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 med senere ændringer).

Godkendelsen til forsøg under serviceloven gives med hjemmel i serviceloven, § 184. Det er kommunalbestyrelsen, som ansøger om godkendelsen. Der kan ansøges om godkendelse til forsøg med oprettelse af andre tilbud end de, som er nævnt i serviceloven, samt til forsøgsordninger, som fraviger servicelovens regler om visitation, ydelser og finansiering.

På disse sider offentliggøres de godkendte forsøg efter serviceloven.

 

Kommune: Høje-Taastrup

Social- og indenrigsministeren har den 2. september 2015 godkendt forsøg med udlån af hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse. Forsøgsgodkendelsen er gældende for perioden fra den 1. september 2015 til den 31. august 2017.

Se forsøgsgodkendelsen her

Se supplement til forsøgsgodkendelsen her

 

Kommune: Lyngby-Taarbæk

Social- og indenrigsministeren har den 16. september 2015 godkendt forsøg med forsøg med udvidet serviceniveau for ledsagelse. Forsøgets opstart er blevet udskudt. Forsøgsgodkendelsen er derfor gældende fra 1. januar 2016 til 30. juni 2016.

Se forsøgsgodkendelsen her

Godkendelse af senere forsøgsstart

Se supplement til forsøgsgodkendelse