Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Dronningens fortjenstmedalje

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv, (FM), kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme beskæftigelsesområde og samme ansættelsesmyndighed i den offentlige sektor.

Det tager gennemsnitligt fire måneder at behandle en indstilling fra den dato, hvor indstillingen bliver modtaget i ministeriet. Datoen for overrækkelse skal derfor tilpasses denne sagsbehandlingstid.

Du starter ansøgningen ved at udfylde den elektroniske formular og vedhæfte den skriftlige indstilling på næste side.

Start ansøgningen

Dronningens Fortjenstmedalje

Børne- og Socialministeriet behandler indstillinger om Dronningens Fortjenstmedalje (FM) til ansatte inden for socialområdet, herunder ansatte inden for dagpleje, i dagtilbud og på botilbud inden for det kommunale område. En indstilling forudsætter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme ansættelsesområde og lønmyndighed.

Hvis jubilæet er afholdt, skal der anføres en dato for senere overrækkelse.

 

Den Kongelige Belønningsmedalje

Den Kongelige Belønningsmedalje (BM) kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld ansættelse i samme private virksomhed, herunder selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen, eller i forbindelse med fratrædelse efter mindst 40 års ansættelse.

 

Indstillinger der skal rettes til andre ministerier

 • For ansatte på skoler og SFO henvises til Undervisningsministeriet (uvm@uvm.dk
 • For indstillinger om Dronningens Fortjenstmedalje (FM) til administrativt personale i kommunerne, herunder også for fælleskommunale selskaber, og i regionerne henvises til Økonomi- og Indenrigsministeriet (medalje@oim.dk)
 • For ansatte i private virksomheder henvises til Erhvervsministeriet (medaljer@evm.dk
 • For ansatte inden for sygehusvæsnet og ældreplejen/hjemmeplejen, tillige med indstillinger på farmakonomer ansat på apotekerne samt tandklinikassistenter ansat ved skolernes tandpleje henvises til Sundheds- og Ældreministeriet (sum@sum.dk)

 

Vejledning

Det er arbejdsgiveren, der indstiller en medarbejder til Dronningens Fortjenstmedalje.

Det er kun i forbindelse med egentligt ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde giver ikke grundlag for tildeling.

Beskæftigelsesgraden skal i hele ansættelsesperioden have været på minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm – her er ansatte i beskyttede stillinger dog undtaget.

Ansatte med en akademisk uddannelse, chefer, andet ledende personale samt medarbejdere, der er aflønnet udover statens løntrin 46 (grundløn + evt. tillæg + evt. trin) eller tilsvarende, kan ikke indstilles til Fortjenstmedaljen.

I øjeblikket er beløbet 34.324,67 kr.

 

Indstillingen til ministeriet består af to dele

En indstilling består af både en begrundet indstilling stilet til Departementschefen i Børne- og Socialministeriet og udfyldelsen af en elektronisk formular.

1) Den skriftlige indstilling til Departementschefen skal:

 • være på arbejdsgivers originale brevpapir og underskrives af indstiller

 • redegøre for, at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats

 • ved flere ansættelsessteder (inden for samme kommune) anføres overskuelig og tydelig dato for ansættelsesperioderne.

 • sendes som en PDF-fil.

Indstillingen uploades sammen med den elektroniske formular.

2) I den elektroniske formular skal der oplyses:

 • Den ansattes fulde navn, adresse, personnummer og stillingsbetegnelse

 • Oplysning om månedsløn (månedsløn inkl. tillæg, men uden pension)

 • Jubilæumsdato og dato for ønsket overrækkelse af medalje (se afsnittet nedenfor om sagsbehandlingstid)

 • Oplysning om hvem der skal overrække medaljen

 • Beskæftigelsesgrad (minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm - dog er personer i beskyttet stilling undtaget)

 • Nuværende antal timer pr. uge

 • Oplysninger om EAN-nummer, referenceperson samt CVR-nummer med tilhørende postadresse

 • Konkret adresse hvor en eventuel medalje skal sendes til

 • Navn og e-mail på en kontaktperson

 

Sagsbehandlingstiden

Det tager gennemsnitligt fire måneder at behandle en indstilling fra den dato, hvor indstillingen bliver modtaget i ministeriet. Datoen for overrækkelse skal derfor tilpasses denne sagsbehandlingstid.

Send meget gerne indstillingen i så god tid som muligt. Vær særlig opmærksom på, at hvis jubilæum/overrækkelse finder sted i månederne juli, august og september, skal indstillingen være modtaget i ministeriet senest primo april måned grundet sommerferielukning i juli og august.

Der kan forventes forsinkelse i sagsbehandlingstiden ved indstillinger til Dronningens Fortjenstmedalje i december måned.

Når en indstilling og elektronisk formular er udfyldt og afsendt digitalt, bliver en kvittering for modtagelse vist. 

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, kontakter ministeriet indstiller. 

Det er Kabinetssekretariatet (Hendes Majestæt Dronningen), der tager endelig stilling til eventuel tildeling af Fortjenstmedalje. Arbejdsgiver får direkte besked fra Kabinetssekretariatet, hvis indstillingen bliver imødekommet. Afsendelsen af medaljen (fra Kabinetssekretariatet til arbejdsgiver) sker senest 2 uger før datoen for medaljeoverrækkelse.

 

Gebyr

Indstiller opkræves et gebyr på 2.800 kr. per fortjenstmedaljeekspedition. Gebyret opkræver ministeriet på Kabinetssekretariatets vegne. 

 

Du kan læse mere om tildeling af medaljer på Kongehusets hjemmeside

 

Kontakt i ministeriet 

Susan Dyhr (medalje@sm.dk)

Louise Ellemann Christensen (medalje@sm.dk)