Viden og undersøgelser om opdragelse

I forbindelse med Opdragelsesdebatten har Børne- og Socialministeriet fået udarbejdet en række undersøgelser og kortlægninger om opdragelse.

Notat fra VIVE: "Kortlægning af viden om opdragelse - Familietid, hverdagsliv, pligter og ansvar"

Danske forældre er blevet mere opmærksomme på, hvilken betydning en god barndom har for et godt voksenliv. Det øger fokus på familie og opdragelse, men skærper også kravene til det gode forældreskab.

Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd (VIVE) har kortlagt nyere eksisterende viden om opdragelse, der er relevant i en dansk sammenhæng. Kortlægningen udgør et vidensgrundlag for Børne- og Socialministeriets initiativ 'Opdragelsesdebatten'.

Hent kortlægning af viden om opdragelse fra VIVE

 

Undersøgelse via Gallup: Forældres syn på opdragelse

Børne- og Socialministeriet har bedt KANTAR Gallup om at tage temperaturen på danske forældres syn på opdragelse. Gallup har på den baggrund spurgt 1.032 repræsentativt udvalgte forældre til børn i alderen 3-15 år om deres holdninger til bl.a. familieliv, opdragelsesmetoder og pligter og regler i familien.

Hent undersøgelse om forældres syn på opdragelse