Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Forside til dagtilbudsudspil.jpg

  Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet

  Publiceret 27-04-2017
  Publikation Dagtilbud

  Regeringens udspil om stærke dagtilbud for alle børn.

 • BSM - Velfærdspolitisk Analyse forside.jpg

  Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

  Publiceret 28-03-2017
  Publikation Velfærdspolitisk analyse Udsatte børn og unge Udsatte voksne

  Velfærdspolitisk Analyse nr. 10: En ny analyse fra Børne- og Socialministeriet sætter fokus på, hvor mange udsatte børn og unge, der også har sociale problemer i det tidlige voksenliv. Resultaterne viser, at udsatte børn og unge er over-repræsenteret...

 • Generisk forside, BSM.jpg

  Strategi for udvikling af sociale indsatser

  Publiceret 20-01-2017
  Publikation Ministeriet

  Børne- og Socialministeriet har udarbejdet en strategi for arbejdet med udvikling af sociale indsatser. Strategien skal understøtte, at hjælpen til socialt udsatte og mennesker med handicap bygger på viden om, hvad der virker. Kernen i den nye...

 • BSM - Velfærdspolitisk Analyse forside.jpg

  Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

  Publiceret 29-12-2016
  Publikation Udsatte voksne Velfærdspolitisk analyse

  Velfærdspolitisk Analyse nr. 9: En ny analyse fra Børne- og Socialministeriet sætter fokus på, hvordan kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, har virket for unge socialt udsatte. Resultaterne peger på, at der som følge af reformen...

 • Forside - Færøernes overtagelse ag sagsområdet person-, familie- og arveretten.PNG

  Rapport om Færøernes overtagelse af person-, familie- og arveretten

  Publiceret 21-12-2016
  Publikation Familier

  Det færøske landsstyre ønsker at overtage sagsområdet person-, familie- og arveretten den 29. juli 2018. Sagsområdet er i dag et dansk anliggende. Rapport er et led i et forberede grundlaget for en færøsk overtagelse og indeholder bl.a. beskriver af...

 • Velfærdspolitisk Analyse forside

  Borgere i beskyttet beskæftigelse

  Publiceret 27-10-2016
  Publikation Udsatte voksne Handicap Velfærdspolitisk analyse

  Analysen fra Social- og Indenrigsministeriet ser nærmere på beskyttet beskæftigelse. Analysen viser, at godt 9.000 borgere får en indsats i form af beskyttet beskæftigelse. Næsten alle borgerne er på førtidspension, og mange har indikationer på et...

 • Velfærdspolitisk Analyse forside

  Mobilitet på tværs af generationer

  Publiceret 13-10-2016
  Publikation Udsatte børn og unge Velfærdspolitisk analyse

  En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet sætter fokus på mobiliteten mellem generationer. Analysen viser, at børns indkomst som voksne i forholdsvis beskedent omfang afhænger af deres forældres indkomstniveau.

 • Ét system for skilsmissefamilier_forside til web.jpg

  Ét system for skilsmissefamilier

  Publiceret 21-09-2016
  Publikation Familier

  Regeringen vil skabe ét system for de familier, der kommer i kontakt med det familieretlige område. Systemet skal være enkelt og tidssvarende med enkle og gennemskuelige regler.

 • Velfærdspolitisk Analyse forside

  Hjemløse på forsorgshjem og herberger

  Publiceret 09-09-2016
  Publikation Udsatte voksne Velfærdspolitisk analyse

  Velfærdspolitisk analyse om hjemløse på forsorgshjem og herberger

 • Generisk forside

  Brugertilfredshed på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet

  Publiceret 15-08-2016
  Publikation

  Social- og Indenrigsministeriet har i løbet af maj og juni 2016 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet. Undersøgelsens ramme er KL’s brugertilfredshedsskemaer.

Søg i arkiv