Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Social Policy in Denmark.jpg

  Social Policy in Denmark

  Publiceret 01-12-2011
  Publikation Internationalt samarbejde Udsatte børn og unge Udsatte voksne Handicap

  How is social welfare policy organised in Denmark? How is it financed? What role does local government play? What is done for families with children, elderly people, people with disabilities and people who are in special need?

 • Indsatsen for blinde og stærkt svagsynede.jpg

  Indsatsen for blinde og stærkt svagsynede

  Publiceret 01-11-2011
  Publikation Handicap

  Rapporten om indsatsen for blinde og stærkt svagtseende konkluderer, at der fortsat er udfordringer, når det gælder blinde og stærkt svagsynedes deltagelse i samfundslivet.

 • § 18 redegørelse 2010.jpg

  § 18 redegørelse 2010

  Publiceret 01-10-2011
  Publikation Frivillig social indsats

  En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af §18-midler.

 • Lukkede familier.jpg

  Pjece om lukkede familier

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommuner.

 • Mellemkommunale underretninger.jpg

  Pjece om mellemkommunal underretning

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner.

 • Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser.jpg

  Retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Disse retningslinjer kan benyttes til de forældrekompetenceundersøgelser, der anvendes i sager om særlig støtte til børn, unge og deres familier. Som en del af Barnets Reform har der været nedsat en arbejdsgruppe under Socialministeriet, der har...

 • Det specialiserede socialområde - en analyse af den statslige regulering og ankesystemet.jpg

  Det specialiserede socialområde - en analyse af den statslige regulering og ankesystemet

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Handicap Udsatte voksne Udsatte børn og unge

  Med aftalen om kommunernes økonomi for 2011 var regeringen og KL enige om at gennemføre en analyse af styringen af det specialiserede socialområde.

 • Den frivillige sociale indsats - Årsrapport 2010.jpg

  Den frivillige sociale indsats - Årsrapport 2010

  Publiceret 05-05-2011
  Publikation Frivillig social indsats

  Årsrapport 2010 om den frivillige sociale indsats.

 • Handling bag ord.jpg

  Handling bag ord - samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

  Publiceret 01-05-2011
  Publikation Udsatte børn og unge Udsatte voksne

  Handlingsplanen mod seksuelt misbrug af børn.

 • Evaluering af forældrepålæg og ungepålæg.jpg

  Evaluering af forældrepålæg og ungepålæg

  Publiceret 01-03-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Som led i regeringens indsats for en styrkelse af forældreansvaret blev der i marts 2006 vedtaget en lovændring af lov om social service og lov om børnefamilieydelse, hvormed der blev indført regler om et såkaldt forældrepålæg (L 108).

Søg i arkiv