Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Generisk forside

  Concluding observations, FN’s handicapkomité (dansk version)

  Publiceret 18-12-2014
  Publikation Handicap Internationalt samarbejde

 • § 18-redegørelsen 2013. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger.jpg

  § 18-redegørelsen 2013. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger

  Publiceret 10-12-2014
  Publikation Frivillig social indsats

  Hvert år udarbejdes en rapport, der belyser udviklingen i kommunernes § 18-støtte, samt deres samarbejde med de frivillige sociale organisationer.

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde

  Publiceret 10-11-2014
  Publikation

  Som opfølgning på ØA14 blev der nedsat en Arbejdsgruppe om fælles løsninger i kommunerne med deltagelse af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Arbejdsgruppen udarbejdede til brug for forhandlingerne om ØA15 et notat om de...

 • Lettere at være frivillig.jpg

  Lettere at være frivillig

  Publiceret 01-10-2014
  Publikation Frivillig social indsats

  Regeringsudspillet ’Lettere at være frivillig’ indeholder 10 konkrete initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig i Danmark. Initiativerne tager udgangspunkt i barrierer, de frivillige oplever, og i løsninger, som de frivillige selv har...

 • Handicappolitisk handlingsplan - status 2014.jpg

  Handicappolitisk handlingsplan - status 2014

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation Handicap

  Publikationen ’Handicappolitisk handlingsplan – status 2014’ giver en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer, som blev lanceret i regeringens handicappolitiske handlingsplan ’Et samfund for alle’ fra oktober 2013. Publikationen er...

 • Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - adoptivfamiliens forhold.jpg

  Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - adoptivfamiliens forhold

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation Familier

  Analysen behandler adoptivfamilien og mulighederne for at imødekomme de særlige behov, der kan være i en adoptivfamilie og hos de adopterede.

 • Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark.jpg

  Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation Udsatte voksne

  Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder.

 • Evaluering af handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.jpg

  Evaluering af handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel

  Publiceret 30-06-2014
  Publikation Udsatte voksne

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har fået COWI til at evaluere handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. I evalueringen vurderer COWI implementeringen af handlingsplanen samt indsatsens relevans,...

 • Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - de strukturelle rammer og tilsynet.jpg

  Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - de strukturelle rammer og tilsynet

  Publiceret 01-06-2014
  Publikation Familier

  Helhedsanalysen har sit afsæt i det gældende adoptionssystem i Danmark og behandler de strukturelle rammer for adoptionssystemet og tilsynet hermed.

 • National Social Report 2014.jpg

  National Social Report 2014

  Publiceret 01-04-2014
  Publikation Frivillig social indsats Udsatte voksne Udsatte børn og unge Internationalt samarbejde

  The Danish society is characterised by a universal approach to welfare aimed at providing equal opportunities for all citizens. The Danish welfare system is based on a platform of sound government finances, high employment rates and a well-...

Søg i arkiv