Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • BSM - Velfærdspolitisk Analyse forside.jpg

  Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

  Publiceret 29-12-2016
  Publikation Udsatte voksne Velfærdspolitisk analyse

  Velfærdspolitisk Analyse nr. 9: En ny analyse fra Børne- og Socialministeriet sætter fokus på, hvordan kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, har virket for unge socialt udsatte. Resultaterne peger på, at der som følge af reformen...

 • Forside - Færøernes overtagelse ag sagsområdet person-, familie- og arveretten.PNG

  Rapport om Færøernes overtagelse af person-, familie- og arveretten

  Publiceret 21-12-2016
  Publikation Familier

  Det færøske landsstyre ønsker at overtage sagsområdet person-, familie- og arveretten den 29. juli 2018. Sagsområdet er i dag et dansk anliggende. Rapport er et led i et forberede grundlaget for en færøsk overtagelse og indeholder bl.a. beskriver af...

 • Velfærdspolitisk Analyse forside

  Borgere i beskyttet beskæftigelse

  Publiceret 27-10-2016
  Publikation Udsatte voksne Handicap Velfærdspolitisk analyse

  Analysen fra Social- og Indenrigsministeriet ser nærmere på beskyttet beskæftigelse. Analysen viser, at godt 9.000 borgere får en indsats i form af beskyttet beskæftigelse. Næsten alle borgerne er på førtidspension, og mange har indikationer på et...

 • Velfærdspolitisk Analyse forside

  Mobilitet på tværs af generationer

  Publiceret 13-10-2016
  Publikation Udsatte børn og unge Velfærdspolitisk analyse

  En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet sætter fokus på mobiliteten mellem generationer. Analysen viser, at børns indkomst som voksne i forholdsvis beskedent omfang afhænger af deres forældres indkomstniveau.

 • Ét system for skilsmissefamilier_forside til web.jpg

  Ét system for skilsmissefamilier

  Publiceret 21-09-2016
  Publikation Familier

  Regeringen vil skabe ét system for de familier, der kommer i kontakt med det familieretlige område. Systemet skal være enkelt og tidssvarende med enkle og gennemskuelige regler.

 • Velfærdspolitisk Analyse forside

  Hjemløse på forsorgshjem og herberger

  Publiceret 09-09-2016
  Publikation Udsatte voksne Velfærdspolitisk analyse

  Velfærdspolitisk analyse om hjemløse på forsorgshjem og herberger

 • Generisk forside

  Brugertilfredshed på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet

  Publiceret 15-08-2016
  Publikation

  Social- og Indenrigsministeriet har i løbet af maj og juni 2016 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet. Undersøgelsens ramme er KL’s brugertilfredshedsskemaer.

 • Socialpolitisk Redegørelse forside

  Socialpolitisk Redegørelse 2016

  Publiceret 20-06-2016
  Publikation Handicap Udsatte voksne Udsatte børn og unge

  Social- og Indenrigsministeriet har for første gang præsenteret en redegørelse, der kortlægger den socialpolitiske indsats i Danmark. Knap 170.000 mennesker modtager sociale indsatser, der samlet set koster ca. 45 mia. om året. Indsatsen består...

 • Generisk forside

  Analyse om forældreskab i børneloven

  Publiceret 31-05-2016
  Publikation Familier

  Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en beskrivende analyse af de gældende regler om fastsættelse af forældreskab til et barn. Analysen tager udgangspunkt i børnelovens regler, men med inddragelse af primært reglerne i lov om assisteret...

 • Generisk forside

  Et system med fokus på familiernes behov

  Publiceret 31-05-2016
  Publikation Familier

  Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en analyse, som skal afdække behov og muligheder for at optimere og effektivisere det familieretlige område med henblik på at skabe mere målrettede og mere smidige forløb for familierne. Analysen peger...

Søg i arkiv