10 mål for social mobilitet

Om arbejdsområdet

Regeringen forfølger 10 mål for social mobilitet. Sigtet med målene er, at færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet.

Midlerne til at nå de sociale mål er viden og samarbejde. Målene skal udgøre baggrundstæppet for udviklingen af samlede indsatser, der skaber social mobilitet med viden som drivkraft.

Regeringen offentliggør en overordnet status på de sociale mål med den årlige socialpolitiske redegørelse, som Børne- og Socialministeriet udgiver.

Det er vigtigt, at målene er godt forankret ved et stærkt ejerskab  i kommunerne, både for at sikre det fælles arbejde om retningen på den sociale indsats, men også så der sikres gode rammer for implementering og opfølgning. Derfor formidler KL de kommunefordelte tal om de sociale mål til kommunerne.

Nyheder om 10 mål for social mobilitet