Lokal opfølgning

Det er aftalt, at KL i sit generelle arbejde med kommunale nøgletal og indikatorer også følger udviklingen i forhold til de sociale mål. Dette indebærer eksempelvis, at det er KL, der formidler status på de sociale mål på kommunalt niveau.

For at sikre et løbende politisk og ledelsesmæssigt fokus på opfølgning på målene og understøttelse af de metoder og indsatser, der virker bedst, indgår det i Aftalen om kommunernes økonomi for 2018, at:

”regeringen og KL vil samarbejde om opfølgning på de sociale mål, der skal understøtte et kommunalt fokus på løsninger, der virker.”

Aftalen fortsætter således samarbejde omkring målene, der er med Aftalen om kommunernes økonomi for 2017. På den baggrund, er det besluttet, at den analytiske målopfølgning på statsligt niveau alene vil foregå på et relativt overordnet niveau, hovedsageligt i den årlige Socialpolitisk Redegørelse, hvor der bl.a. er fokus på baggrund for og formål med de enkelte mål samt status og fremdrift for målene i løbet af de seneste år.