Socialpolitiske Redegørelse

Regeringen giver overordnet status på de sociale mål med den årlige socialpolitiske redegørelse, som Børne- og Socialministeriets udgiver.

Rammen for redegørelsen er regeringens 10 mål for social mobilitet, der tager sigte på, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og at færre skal være socialt udsatte. Redegørelse skal give svar på spørgsmålet: Hvem er socialt udsatte og mennesker med handicap i Danmark, og hvordan hjælper man dem bedst?

Socialpolitisk Redegørelse giver således et samlet overblik over den socialpolitiske indsats i Danmark, herunder opgave- og ansvarsfordelingen mellem stat og kommuner. Desuden afdækker redegørelsen omfanget af dokumenteret virksomme metoder. Disse metoder har spillet en central rolle i skiftende regeringers bestræbelser på at omstille de sociale indsatser, så de i højere grad baseres på viden om, hvad der virker.