Dagtilbud

Om arbejdsområdet

Ministeriet regulerer rammerne for dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.

Langt de fleste 0-6 årige børn i Danmark går i dagtilbud. Dagtilbuddene er derfor en vigtig samfundsmæssig institution. Dagtilbud er vuggestuer, dagplejen, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Sammen med forældrene har dagtilbuddene en vigtig opgave i at give det enkelte barn tryghed og omsorg samt skabe de rammer, som barnet kan lære og udvikle sig i.

Formålet for dagtilbud står beskrevet i dagtilbudslovens § 7. Dagtilbuddene skal skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Ministeriets dagtilbudskontor udarbejder bl.a. policyoplæg, beredskaber, lovgivning, har tæt interessentkontakt, lige som kontoret også varetager minister- og folketingsbetjeningen og vejleder kommuner i spørgsmål om dagtilbud.

Læs om dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’

Nyheder om Dagtilbud

Dagtilbudskontoret kan kontaktes mellem kl. 10-14 på telefonnummer

22 28 18 00 eller på e-mail sm@sm.dk.