Delaftaler om parallelsamfund

På Børne- og Socialministeriets område er der indgået to delaftaler mod parallelsamfund. Delaftalerne indeholder tre initiativer, der skal sikre en bedre start på livet til børn i udsatte boligområder.

Aftale om obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder og skærpet straf til ledere for pligtforsømmelser

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har d. 28. maj 2018 indgået aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om, at 1-årige børn fra udsatte boligområder skal have et obligatorisk læringstilbud, hvis de ikke går i dagtilbud. Målet er, at børn fra udsatte boligområder får en bedre start på livet i de første år, som er helt centrale for børns udvikling og muligheder. Samtidig er det også aftalt, at straffen skærpes for ledere i offentlig tjeneste eller hverv for pligtforsømmelse.

Læs aftalen om obligatorisk læringstilbud til 1-årige og skærpet straf for ledere

Læs initiativet om obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder

Læs initiativet om skærpet straf for pligtforsømmelse for ledere i offentlig tjeneste eller hverv

Aftale om bedre fordeling af børn i daginstitutioner

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har d. 28. maj 2018 indgået aftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om, at kommunerne fremadrettet skal sikre bedre fordeling af børn i daginstitutioner, sådan at der højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i alle daginstitutioner. Målet er, at der skal være bedre mulighed for at udvikle det enkelte barns danske sprog, trivsel og generelle læringsparathed.

Læs aftalen om bedre fordeling af børn i daginstitutioner

Læs initiativet om bedre fordeling af børn i daginstitutioner

Læs om baggrunden for aftalen i ministeriets faktaark om daginstitutioner i udsatte boligområder

Læs om regeringens samlede indsats mod parallelsamfund på regeringens hjemmeside