Om Opdragelsesdebatten

Børne- og socialminister Mai Mercado står bag initiativet "Opdragelsesdebatten", hvis formål er at gøre debatten om børneopdragelse og familieliv i dagens Danmark mere nuanceret, oplyst og konstruktiv. Der er i dag mange udokumenterede påstande og gensidige anklager. Et væsentligt formål er derfor at understøtte en vidensbaseret og respektfuld debat, der giver inspiration til forældre.

Som grundlag for debatten kortlægges eksisterende og indsamles ny viden, herunder forældres og børns syn på opdragelse. 

Derudover er der nedsat et debatpanel med meningsdannere og eksperter, der med inddragelse af viden og befolkningen via de sociale medier mv. skal debattere forskellige temaer. Via facebooksiden Opdragelsesdebatten er der lagt op til en bred folkelig inddragelse. 

Opdragelsesdebatten blev lanceret d. 31. januar 2018 og løb til ultimo juni 2018. 

 

Nyheder om Opdragelsesdebatten