Viden og undersøgelser om opdragelse

I forbindelse med Opdragelsesdebatten har Børne- og Socialministeriet fået udarbejdet en række undersøgelser og kortlægninger om opdragelse. Læs også opdragelsespanelets afrapportering til ministeren.

Rapport fra Opdragelsesdebattens panel

Som afslutning på Opdragelsesdebatten har panelet lavet en afrapportering med 13 perspektiver og 10 handlingsforslag under titlen "Perspektiver på moderne forældreansvar og børneopdragelse".

Hent rapport fra Opdragelsesdebattens panel

 

Notat fra VIVE: "Kortlægning af viden om opdragelse"

Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd (VIVE) har kortlagt nyere eksisterende viden om opdragelse og familieliv. Kortlægningen udgør et vidensgrundlag for Børne- og Socialministeriets initiativ 'Opdragelsesdebatten', der beskæftiger sig med tre temaer:

  1. Familietid og hverdagsliv
  2. Pligter og ansvar
  3. Selvstændighed og fællesskab

Notatet bygger dels på eksisterende litteratur om emnet, dels på statistiske analyser af VIVEs to børneforløbsdatasæt ”Forløbsundersøgelsen af Årgang 1995” og ”Børn og Unge i Danmark”, lavet specifikt til dette notat.

Hent kortlægning af viden om opdragelse fra VIVE

 

Undersøgelse via Gallup: Forældres syn på opdragelse

Børne- og Socialministeriet har bedt KANTAR Gallup om at tage temperaturen på danske forældres syn på opdragelse. Gallup har på den baggrund spurgt 1.032 repræsentativt udvalgte forældre til børn i alderen 3-15 år om deres holdninger til bl.a. familieliv, opdragelsesmetoder og pligter og regler i familien.

Hent undersøgelse om forældres syn på opdragelse

 

Undersøgelse via Gallup: Børns syn på opdragelse

Børne- og Socialministeriet har bedt KANTAR Gallup om at undersøge børns holdning til opdragelse. Gallup har på den baggrund spurgt 1.041 repræsentativt udvalgte børn i folkeskolens 4.-9. klasse om deres holdninger til bl.a. vaner og regler, medbestemmelse i familien og skoleliv.

Hent undersøgelse om børns syn på opdragelse