Arbejdsgrupperne

Seks arbejdsgrupper, bestående af praktikere og videnspersoner, har bidraget til arbejdet med at udfolde temabeskrivelser og brede, pædagogiske læringsmål som led i arbejdet med at udvikle en styrket pædagogisk læreplan.

Med udgangspunkt i rammen fra mastergruppen har seks arbejdsgrupper bestående af praktikere og videnspersoner arbejdet med at:

  • udfolde og kvalificere de enkelte læreplanstemaer
  • komme med forslag til få, brede pædagogiske læringsmål inden for hvert tema
  • komme med et forslag til tværgående pædagogiske læringsmål, som viser sammenhæng på tværs af temaerne og
  • beskrive, hvordan temaet hænger sammen med dagtilbuddenes læringsmiljøer.

 
Arbejdsgruppernes udkast

I oktober 2016 afleverede de seks arbejdsgrupper deres inputs til den styrkede læreplan. Du kan finde deres bidrag til højre i menuen.