Materialer til 'Sprogvurdering 3-6' - målrettet it-leverandører

'Sprogvurdering 3-6' er en forskningsbaseret videreudvikling af redskabet 'Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen'. 'Sprogvurdering 3-6' omfatter alle aldersgrupper i børnehaven og børnehaveklassen, idet den også indeholder en 4-årsvurdering. Der er i den forbindelse udarbejdet materialer, der kan anvendes af it-leverandører, som ønsker at udarbejde en it-understøttet løsning til 'Sprogvurdering 3-6'.

Materialerne til ’Sprogvurdering 3-6’ omfatter materialer til at foretage sprogvurdering af børn på individ- og klasseniveau, spørgerammer til børn, forældreskema, vejledning til sprogvurderingsmaterialet med beregningsnotat, en vejledende systembeskrivelse samt de tilhørende translate-filer, der skal bruges i udregningen af barnets score. Endvidere findes et beregningsnotat med et eksempel på, hvordan barnets konkrete score beregnes.

Materialerne er alene målrettet it-leverandører, som ønsker at udvikle en it-understøttet løsning til 'Sprogvurdering 3-6'.

Bemærk: It-leverandører, som ønsker at udvikle en it-løsning af 'Sprogvurdering 3-6', kan kontakte ministeriet mhp. adgang til materialerne. Kommuner, der ønsker en digital understøttelse af 'Sprogvurdering 3-6' herunder adgang til de tilknyttede materialer, skal kontakte en it-leverandør.