Undersøgelser og evalueringer

Som en del af dagtilbudsaftalen gennemføres forskellige undersøgelser, kortlægninger og evalueringer, som kan findes på denne side.

Kortlægning af målrettede sociale indsatser i dagtilbud 

Med Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet besluttede aftaleparterne at igangsætte en ansøgningspulje målrettet sociale indsatser for udsatte børn i dagtilbud og deres familier. VIVE har gennemført en kortlægning for Socialstyrelsen, der skal give kommuner inspiration til dette arbejde. Der har været udmeldt en ansøgningspulje på 53 mio. kr., hvor kommuner har kunnet søge om midler til forsøg med øget samarbejde mellem dagtilbud og hhv. forældre, sundhedspleje, socialrådgivere og frivillige aktører. Der vil blive gennemført en tværgående erfaringsopsamling, som formidler erfaringerne med forsøgene.

Find kortlægningen af målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Kortlægning og analyse af kommunernes brug af driftsgaranti og håndtering af privatinstitutioners ophør

Med Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet besluttede aftaleparterne at arbejde for at skabe bedre vilkår for private leverandører. Som led heri fastsættes et loft over den driftsgaranti som kommunerne kan opkræve i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner. Som grundlag for fastsættelsen af et loft har ministeriet bedt VIVE udarbejde en kortlægning og analyse af kommunernes brug af driftsgaranti og håndtering af privatinstitutioners ophør.

Find kortlægningen af kommunernes brug af driftsgaranti

Loftet vil blive fastsat ved en ændring af Bekendtgørelse om Dagtilbud.