Den årlige rapport

Hvert år udarbejdes en rapport om tilsynet med kommunerne hjemtagelse af statsrefusion på Børne- og Socialministeriets ressortområde. Af den årlige rapport fremgår resultaterne fra gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger for indeværende regnskabsår. Rapporten offentliggøres på ministeriets hjemmeside.

De årlige rapporter for regnskabsårene 2012-2015 er blevet udarbejdet af Ankestyrelsen, idet tilsynsopgaven har været uddelegeret til Ankestyrelsen for disse år. Ankestyrelsens evalueringer af kommunernes revisioner fra 2012 til 2014 ses nedenfor: