Orienteringsskrivelser

Børne- og Socialministeriet kan udsende orienteringsskrivelser i forbindelse med gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger og tilsynet med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion inden for ministeriets område.

Følgende orienteringsskrivelser er blevet udsendt vedrørende Børne- og Socialministeriets ressortområde: