Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Om arbejdsområdet

Arbejdsområdet beskæftiger sig med de mange danskere, der udfører frivilligt arbejde, frivillige organisationer og foreninger samt kommunerne, der lokalt støtter og samarbejder med den frivillige sektor. Formålet er at understøtte et aktivt og engageret civilsamfund og fremme det frivillige sociale arbejde.

Ministeriet arbejder på civilsamfundsområdet med at sikre gode rammebetingelser for frivilligt arbejde og for udvikling og innovation på området. Det sker i samarbejde med blandt andre Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde. Desuden støtter ministeriet økonomisk frivillige projekter og organisationer gennem en række puljer.

§18 i serviceloven forpligter landets kommuner til hvert år at afsætte et beløb til at støtte den frivillige sociale indsats lokalt. Som kompensation for det modtager kommunerne et tilskud fra staten via bloktilskuddet.

Nyheder om Frivillig social indsats