Fakta om frivillig social indsats

Den frivillige sociale indsats forstås her som den aktivitet eller indsats, der sigter mod at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg. Frivillig social indsats skal ydermere forstås som den indsats, der sigter mod at løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område, dvs. de områder, som er tæt knyttet til social- og sundhedspolitikken.

Årsrapport for frivilligt socialt arbejde

I 2010, 2012 og i 2014 er der udgivet rapporter om den frivillige sociale indsats, hvori man kan læse nærmere om faktuelle forhold om de frivillige sociale organisationer, omfanget af danskernes frivillige indsats og kommunernes engagement i forhold til den frivillige sociale indsats. Rapporterne er udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde.

I 2014 udgav SFI - det nationale forskningscenter for velfærd desuden en rapport om udviklingen i frivilligt arbejde fra 2004-2012.

 

Puljer

Ansøgningspuljerne administreres af Socialstyrelsens Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning. Henvendelser om specifikke sager skal indsendes via din/jeres sag på Tilskudsportalen, hvis ansøgningen er indsendt denne vej. Øvrige henvendelser sendes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk