Gældsrådgivning

Udsatte borgere kan få rådgivning om, hvordan de skal håndtere deres gæld og dermed få en mere stabil tilværelse.

Rådgivningen, der er gratis for borgerne, skal bidrage til, at udsatte borgere får et overblik over deres økonomi, får lagt et budget og får lagt en realistisk plan for at afdrage på lånet. Det skal på sigt føre til, at borgerne får nedbragt deres gæld og derved forbedret deres sociale situation.

Målgruppen for initiativet er udsatte borgere med en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb, som ikke har mulighed for at få hjælp og rådgivning hos f.eks. banker eller private rådgivere. Gældsrådgiverne er frivillige med en relevant faglig baggrund, som bruger deres viden og erfaringer fra f.eks. banken til at hjælpe udsatte borgere med gæld.

Baggrund 

Ved udmøntningen af satspuljen 2008 blev der afsat 16 mio. kr. over fire år til etablering af gældsrådgivninger, hvor frivillige kan rådgive udsatte borgere om deres gældsproblemer. Ved udmøntningen af satspuljen for 2012 blev der afsat yderligere 38,8 mio. kr. over fire år til videreførelse og udbredelse af den frivillige gældsrådgivning.

Senest er der med satspuljeaftalen for 2016 afsat midler til at videreføre den frivillige gældsrådgivning for en toårig periode.

Desuden er der med satspuljen for 2016 iværksat en undersøgelse, der ser på gældsrådgivningerne på tværs af ressortområder og undersøger modeller for varig forankring.

Se satspuljeaftalen for 2016 her.

Hvis du vil vide mere, kan du til højre se evalueringen af den frivillige gældsrådgivning foretaget i 2011.