Indhentning af børneattester

I forbindelse med frivillige aktiviteter, hvor frivillige har kontakt med mindreårige under 15 år, skal der indhentes børneattester, som kan indeholde oplysninger om visse overtrædelser af straffeloven.

Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige, der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Medarbejderen eller den frivillige, som der indhentes børneattest på, skal give samtykke til udstedelse af attesten.

I marts 2014 blev det muligt at bestille og modtage attesterne digitalt.

Reglerne for indhentelse af børneattester er fastsat i LBK nr. 362 af 2. april 2014 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. 

Du kan indhente børneattester og finde mere information herom på Rigspolitiets hjemmeside.