Målsætninger og indsatser

Det er den offentlige sektor, der har hovedansvaret for marginaliserede børn, unge og voksne. Den frivillige sektor er et vigtigt supplement, fordi den ofte kan skabe en anden form for tillid og kontakt med og mellem mennesker. Socialt arbejde baseret på frivillighed er en afgørende styrke ved det danske velfærdssamfund.

Regeringen påskønner den enorme indsats mange mennesker yder i det frivillige arbejde og anerkender nødvendigheden af de frivilliges inddragelse og medvirken på det sociale område. Et velfungerende velfærdssamfund kræver ikke blot en stærk privat og offentlig sektor, men også en stærk og engageret frivillig sektor. Gennem den frivillige indsats skabes stærke fællesskaber på tværs af generationer og social baggrund.

 

Lettere at være frivillig

I 2014 kom publikationen ”Lettere at være frivillig”, som indeholder 10 konkrete initiativer, der hjælper frivillige ud over barrierer, som har gjort den frivillige indsats besværlig. Initiativerne tager udgangspunkt i problemer, de frivillige oplever, og i løsninger, som de frivillige selv har givet input til.

 

Revitalisering af charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

I 2013 blev charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige fornyet som et led i arbejdet med at give det frivillige foreningsliv og folkeoplysningen frie udfoldelsesmuligheder. Det danske foreningsliv og det frivillige Danmark som sådan er en del af fundamentet for vores demokrati. Læs mere om det fornyede frivilligcharter på www.frivilligcharter.dk.

 

Projekt Frivillig

Projekt Frivillig er et tilbud om et frivilligforløb til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Frivilligforløbet har til formål, at flere unge får kendskab til og indblik i den frivillige verden. Forløbet skal være på minimum 20 timer, finde sted i løbet af uddannelsen og ligge uden for skoletiden.

Initiativet har til formål at fremme en frivillighedskultur, hvor det bliver naturligt, at man ud over sin uddannelse og job involverer sig aktivt i det danske samfund. Kendskabet til den frivillige sektor skal først og fremmest gavne de unge selv i deres videre uddannelses- og karriereforløb og som medborgere i det danske samfund. Og de gør det frivilligt.

Projekt Frivillig er blevet evalueret i 2012, og reaktionerne er positive fra både de unge og de organisationer og foreninger, som er tilknyttet forløbet. Evalueringen viser blandt andet, at de frivillige foreninger og organisationer, der har haft unge i et forløb, er glade for at få kontakt med nye unge målgrupper, og otte ud af ti af foreningerne angiver, at det har været en positiv oplevelse, der bringer liv, dynamik og glæde ind i foreningernes daglige virke.

Læs hele evalueringen af Projekt Frivillig.