Satspuljen

Om arbejdsområdet

Satspuljen forhandles hvert år af de partier, der har tilsluttet sig satspuljeforliget. Satspuljemidlerne bruges til indsatser og projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

De politiske forhandlinger foregår hvert efterår, og aftalen om fordeling af det kommende års satspuljemidler bliver indgået mellem slutningen af oktober og midten af november og udmøntet som en del af finansloven. 

Nyheder om satspuljen