Satspuljens historie

Satspuljen er resultatet af et forlig, som flere partier i Folketinget indgik i maj 1990. Den blev indført ved lov 13. juni samme år.

Tilbage i maj 1990 blev Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristeligt Folkeparti og Centrum-Demokraterne enige om at oprette satspuljeordningen. Senere har Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet tiltrådt forliget, mens Enhedslisten ikke er en del af aftalen.

Ordningen indebærer, at overførselsindkomsterne reguleres årligt med en satsreguleringsprocent, der fastsættes på grundlag af årslønsudviklingen på arbejdsmarkedet. Hvis årslønsudviklingen er over 2,0 procent, overføres op til 0,3 procent af regulering til satspuljen.

Ordningen blev indført ved lov nr. 385 af 13. juni 1990 om en satsreguleringsprocent (satsreguleringsloven). Siden er loven blevet ændret en række gange, og senest afløst af en ny lov, lov nr. 373 af 28. maj 2003.

Forhandlinger om satspuljen lukkes, når partierne er enige om aftalens elementer, og pengene er fordelt. 

Læs loven om satspuljen på retsinfo.dk