Hjemløshed

Her kan du læse mere om Hjemløsestrategien og andre tiltag samt reglerne for særlige boformer til hjemløse.

Ministeriets arbejde med hjemløshed har til formål at varetage de statslige opgaver i forhold til den sociale indsats på hjemløseområdet.

At være hjemløs handler ofte ikke blot om at mangle en bolig, men relaterer sig til og falder ofte sammen med en lang række andre sociale problemstillinger. Misbrug, psykisk sygdom, dårlig økonomi, kriminalitet, manglende socialt netværk, rodløshed og ringe arbejdsmarkedstilknytning er faktorer, der ofte hænger sammen med hjemløshed.