Prostitution

Børne- og Socialministeriet har ansvaret for den sociale indsats på prostitutionsområdet.

I Danmark opfattes prostitution som en mulig årsag til sociale problemer. Forskning fra SFI, "Prostitution i Danmark" fra juni 2011, giver et nuanceret billede af den virkelighed, som mange mennesker i prostitution lever i. Af kortlægningen fremgår det blandt andet, at gruppen af mennesker i prostitution er yderst forskelligartet, hvorfor også deres behov for støtte varierer meget fra person til person. Samtidig viser kortlægningen, at nogle grupper af mennesker i prostitution er hårdere ramt hvad angår økonomisk afhængighed, social marginalisering, vold og andre grænseoverskridelser, forskellige symptomer på fysiske og psykiske lidelser mv. Kortlægningen viser desuden, at 44 pct. af de prostituerede angiver at have et ønske om at forlade prostitution.

Du kan læse kortlægningen på SFI's hjemmeside her.

Satspuljepartierne besluttede i 2012 at afsætte 46 mio. kr. til udviklingsprojektet Exit Prostitution. Exit Prostitution går ud på at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for udsatte prostituerede. Indsatsen skal imødekomme de behov, som prostituerede har, både mens de er i prostitution og i det øjeblik, de ønsker at forlade prostitution.

Der er flere eksempler på, at udenlandske kvinder handles til prostitution i Danmark. Bekæmpelse af menneskehandel sker i regi af ”Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018”. Indsatsen mod menneskehandel sker i et samarbejde mellem mange forskellige aktører herunder Center mod Menneskehandel, politiet og relevante NGO’er. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har ansvaret for at koordinere indsatsen mod menneskehandel.