Indsatser og tilbud

Der findes en række forskellige tilbud til mennesker i prostitution, og ministeriet har igangsat forskellige initiativer. Du kan læse mere om indsatser og initiativer nedenfor.

Kommunernes rådgivningsforpligtelse

Enhver kommune har efter serviceloven pligt til at rådgive alle, der har et behov samt en række muligheder for at tilbyde hjælp og støtte til personer med særlige sociale problemer, herunder fx personer, som ønsker at komme ud af prostitution.

I rådgivningen af personer, der ønsker at forlade prostitution, skal der indgå rådgivning og afklaring af den enkeltes personlige forhold og ressourcer. Desuden skal der indgå en afklaring af vedkommendes eventuelle behov for psykologbistand eller andre behandlingstilbud.

 

Exit Prostitution

Satspuljepartierne besluttede i 2012 at afsætte 46 mio. kr. til udviklingsprojektet Exit Prostitution. Exit Prostitution går ud på at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for udsatte prostituerede. Indsatsen skal imødekomme de behov, som prostituerede har, både mens de er i prostitution og i det øjeblik, de ønsker at forlade prostitution.

Omdrejningspunktet for den sociale indsats på prostitutionsområdet har traditionelt været staten, NGO’er og kun i mindre omfang kommunerne, der ellers har det samlede ansvar for den sociale indsats. Formålet med Exit Prostitution er blandet andet en stærkere kommunal forankring af indsatsen, hvor kommunerne i tæt samarbejde med NGO’er skal sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der tager hånd om den prostitueredes samlede sociale situation.

Projektet løber frem til udgangen af 2016.

Du kan læse mere om Exit Prostitution på Socialstyrelsens hjemmeside.

Du kan læse statusnotat for Exit Prostitution fra marts 2016 på SFI’s hjemmeside.

 

Reden i København, Odense og Aarhus

Indsatsen over for gadeprostituerede sker overvejende via KFUK´s Sociale Arbejde, Reden, i henholdsvis København, Odense og Aarhus. Reden er et være- og rådgivningssted for udsatte kvinder. Tilbuddet er etableret som frivilligt og opsøgende socialt arbejde og finansieres dels via offentlige tilskud, dels via private donationer. Personalet er sammensat af både frivillige og professionelle.

Reden International arbejder med udenlandske kvinder i prostitution og har særligt fokus på kvinder, der er ofre for menneskehandel. Reden International står for det opsøgende arbejde på gaden i København og driver Mødestedet på Vesterbro sammen med Center mod Menneskehandel.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har ansvaret for at koordinere indsatsen mod menneskehandel.

 

Hanne Mariehjemmet

Hanne Mariehjemmet er Danmarks eneste krisecenter for kvinder, som lever i miljøer med misbrug og prostitution og anvendes årligt af ca. 300 kvinder fra hele landet. Krisecentret er et anonymt tilbud og fungerer som et refugium, hvor kvinder fra hele landet kan få beskyttelse og ophold af op til 14 dages varighed.

 

Kompetencecenter Prostitution

Kompetencecenter Prostitution er et nationalt center under Socialstyrelsen og laver blandt andet opsøgende socialt- og sundhedsmæssigt arbejde på massageklinikker, via telefonrådgivning og laver brobygning mellem prostituerede og sociale myndigheder og sundhedsvæsenet. Formålet er både at tilbyde hjælp til nuværende og tidligere prostituerede og at yde rådgivning og kompetenceudvikling til myndighederne såvel som at bidrage til vidensproduktion og udvikling af metoder inden for det sociale arbejde.