Pårørende til personer med psykiske vanskeligheder

Pårørende til personer med psykiske vanskeligheder kan ofte have behov for støtte. Dels til at kunne rumme og støtte personen med de psykiske vanskeligheder og dels til ikke at påtage sig skylden for, at deres pårørende har pådraget sig psykiske vanskeligheder.

Det er er en individuel udfordring, hvordan man bedst håndterer at være pårørende til en person med psykiske vanskeligheder, men det er muligt at få hjælp og støtte ved at dele sine oplevelser med andre pårørende. I de senere år er der sket en øget organisering blandt pårørende til personer med psykiske vanskeligheder, blandt andet i foreninger som Landsforeningen Bedre Psykiatri og Landsforeningen SIND.

I tilfælde, hvor en person med psykiske vanskeligheder har isoleret sig i sin lejlighed eller ikke er til at opnå kontakt med, kan de pårørende og alle andre borgere kontakte de kommunale myndigheder om at få en støtte- og kontaktperson til at opsøge personen.