Seksuelle overgreb

Indsatsen på socialområdet til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen varetages af kommunerne samt af de regionale Centre for Seksuelt Misbrugte. Herudover eksisterer der en række frivillige centre, som også tilbyder hjælp til senfølger efter seksuelle overgreb.”

Børne- og Socialministeriet har ansvaret for de statslige initiativer for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb og for en social indsats til denne gruppe borgere.

 

Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb?

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er kendetegnet ved en række psykiske, fysiske og sociale problematikker i voksenlivet, hvoraf nogle diagnoser synes at optræde oftere end andre.

Blandt de hyppigst forekommende senfølger efter seksuelle overgreb kan nævnes PTSD (post-traumatisk stress syndrom), angst og depression. Øvrige senfølgeproblematikker kan omhandle lavt selvværd, tvangsforestillinger, problemer med krop og seksualitet, spiseforstyrrelser, selvskadende, suicidal og seksualiseret adfærd, spiseforstyrrelser og stofmisbrug.