Stofmisbrug

Her kan du læse om mulighederne for behandling og hjælp efter endt behandling, såvel som hjælp til pårørende samt om ressortfordelingen på stofmisbrugsområdet.

Personer med stofmisbrug er en differentieret målgruppe med forskellige livssituationer og behov. Børne- og Socialministeriets arbejde på stofmisbrugsområdet har til formål at varetage de statslige opgaver i forhold til den sociale behandlingsindsats samt den generelle sociale indsats over for mennesker med et stofmisbrug i øvrigt.

Det overordnede mål er at sikre, at personer med stofmisbrug, der ønsker behandling, kan få hurtige og effektive tilbud samt at nedbringe dødeligheden blandt personer med et stofmisbrug. Der er i de senere år iværksat flere større initiativer, som har til formål at styrke kvaliteten i den sociale stofmisbrugsbehandling og sikre, at der findes behandlingstilbud tilpasset de forskellige målgruppers behov.

 

Anonym stofmisbrugsbehandling

Per 1. juli 2015 er kommunerne forpligtet til at tilbyde anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling til personer, der ikke har andre sociale problemer end stofmisbruget. Tilbuddet bygger på erfaringerne fra Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling, der viste, at for personer, der ellers lever et almindeligt liv, er muligheden for at være anonym afgørende for, om de vælger at søge misbrugsbehandling.
Læs mere om tilbuddet om anonym stofmisbrugsbehandling her

 

Stofmisbrugspakken

I oktober 2012 blev Stofmisbrugspakken lanceret. Pakken består af 10 konkrete initiativer, og der er afsat i alt 103 mio. kr. frem til 2018 til at udmønte dem. Initiativerne skal tilsammen bidrage til at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, som har dokumenteret effekt. Samtidig er formålet at sikre fokus på en helhedsorienteret indsats over for borgeren.

 

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge

Med satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat i alt 54,3 mio. kr. til at udbrede en række virksomme behandlingsmodeller eller delelementer fra modellerne i kommunerne og på anbringelsessteder. Det drejer sig om modellen ”U-turn”, ”U18-modellen” samt familiebehandlingsmetoden ”Multisystemisk Terapi Substance Abuse”. Projektet løber til og med 2019.
Læs mere om projektet på Socialstyrelsens hjemmeside