Pårørende til stofmisbrugere

Pårørende kan have behov for støtte enten målrettet dem selv eller ved at blive inddraget i tilbuddet til borgeren med et misbrug.

Pårørende kan komme til at fungere som ”medafhængige” i et stofmisbrug. Det kan derfor være en hjælp for både den, der har et misbrug og for de pårørende, hvis de pårørendes rolle og deres eget behov for hjælp tænkes med ind i behandlingstilbuddet. Til kommunens løsning af behandlingsforpligtelsen til personer med stofmisbrug bør der derfor fx være tilknyttet par- og familieterapi samt samarbejde med og støtte til pårørende.

Kommunerne er desuden forpligtet til at yde støtte til særligt udsatte børn så som børn af stofmisbrugere. Kommunalbestyrelsen skal beskrive, hvordan den vil sikre, at der bliver taget hånd om eventuelle hjemmeboende børn under 18 år, når forælderen går i gang med misbrugsbehandlingsforløbet.