Udsatte grønlændere

Børne- og Socialministeriets arbejde på området for udsatte grønlændere har til formål at varetage de statslige indsatser inden for det sociale område.

Per 1. januar 2012 boede der ifølge Danmarks Statistik 14.877 personer i alle aldre i Danmark, som er født i Grønland (1. generation). Gruppen af socialt udsatte grønlændere er i udgangspunktet ramt af de samme komplekse sociale problemer som andre udsatte danskere, fx arbejdsløshed, social isolation, psykiske og helbredsmæssige problemer, hjemløshed, senfølger efter vold og overgreb, traumer efter andre hændelser på Grønland samt forskellige former for misbrug. Dertil kommer, at socialt udsatte grønlændere kan have særlige sproglige eller kulturelle udfordringer i mødet med Danmark og det offentlige system.

Der er med satspuljeaftalen for 2013 iværksat en strategi for indsatsen for socialt udsatte grønlændere og deres børn i Danmark (godt 13 mio. kr. i 2013-2016). Strategien har bl.a. fokus på:

  • Brobygning mellem private/frivillige indsatser og den kommunale indsats.
  • Modtagelsen af udsatte eller potentielt udsatte grønlændere, der flytter til Danmark.
  • Opretholdelse og udvikling af et eksisterende netværk for aktører på området.
  • Indsamling af ny viden og fakta om gruppen af socialt udsatte grønlændere i Danmark.