Danmarkskort med kommunale sammenligninger

Danmarkskort med kommunale sammenligninger

Kort

Find danmarkskort med sammenligninger af kommuners tal og data på børne- og socialområdet.

 • Uddannelse for pædagogisk personale i dagtilbud 2017

  Publiceret 13-03-2019
  Kort Dagtilbud

  Kort over andelen af pædagogisk personale med en pædagogisk uddannelse i dagtilbud i landets kommuner.

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/uddannelse-for-paedagogisk-personale-i-dagtilbud-2017/
 • Normering i dagpleje 2017

  Publiceret 13-03-2019
  Kort Dagtilbud

  I 2017 var landsgennemsnittet for normeringen i dagplejen 3,4 børn pr. ansat.

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/normering-i-dagpleje-2017/
 • Normering i dagtilbud for børn i alderen 3 år til skolestart

  Publiceret 13-03-2019
  Kort Dagtilbud

  I 2017 var landsgennemsnittet for normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner for børn i alderen 3 år til skolestart 6,2 børn pr. ansat.

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/normering-i-dagtilbud-for-boern-i-alderen-3-aar-til-skolestart/
 • Normering i dagtilbud for 0-2 årige

  Publiceret 08-03-2019
  Kort Dagtilbud

  I 2017 var landsgennemsnittet for normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner for 0-2 årige 3,1 børn pr. ansat.

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/normering-i-dagtilbud-for-0-2-aarige/
 • Omgørelsesprocenter på socialområdet 2018

  Publiceret 07-03-2019
  Kort Handicap Udsatte børn og unge Udsatte voksne

  Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. På socialområdet generelt var andelen i 2018 af om..

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-2018/
 • Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet 2018

  Publiceret 07-03-2019
  Kort Handicap

  Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. På børnehandicapområdet var andelen i 2018 af omgj..

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-2018/
 • Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet 2018

  Publiceret 07-03-2019
  Kort Handicap

  Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. På voksenhandicapområdet var andelen i 2018 af omg..

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-2018/
 • Andelen af personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug enten som stoffri, med reduktion i forbruget eller med stabiliseret stofmisbrug (2017)

  Publiceret 16-11-2018
  Kort Udsatte voksne Sociale mål

  I 2017 er det på landsplan cirka 46 pct. af stofmisbrugsbehandlede, som afslutter behandlingsforløbet enten som stoffri, med reduktion i stofforbruget eller med..

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2018/nov/andelen-af-personer-der-afslutter-et-behandlingsforloeb-for-stofmisbrug-enten-som-stoffri-med-reduktion-i-forbruget-eller-med-stabiliseret-stofmisbrug-2017/
 • Kommuner der yder økonomisk tilskud til pasning af egne børn i alderen 3-5 år (2018)

  Publiceret 12-11-2018
  Kort Dagtilbud

  Antallet at kommuner, der giver mulighed for tilskud til pasning af egne børn i alderen 3-5 år, varierer fra år til år. Kortet er baseret på kommunernes budgeti..

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2018/nov/kommuner-der-yder-oekonomisk-tilskud-til-pasning-af-egne-boern-i-alderen-3-5-aar-2018/
 • Kommuner der yder økonomisk tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-2 år (2018)

  Publiceret 12-11-2018
  Kort Dagtilbud

  Antallet at kommuner, der giver mulighed for tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-2 år, varierer fra år til år. Kortet er baseret på kommunernes budgeti..

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2018/nov/kommuner-der-yder-oekonomisk-tilskud-til-pasning-af-egne-boern-i-alderen-0-2-aar-2018/
Søg i arkiv