Danmarkskort april 2018

 • Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet 2017

  Publiceret 17-04-2018
  Kort Handicap

  I 2017 var andelen af omgjorte afgørelser på landsplan 52 pct. Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner.

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2018/apr/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-2017/
 • Omgørelsesprocenter på socialområdet 2017

  Publiceret 17-04-2018
  Kort

  Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagesagen. I 2017 var andelen af omgjorte afgørelser på l..

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2018/apr/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-2017/
 • Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet 2017

  Publiceret 17-04-2018
  Kort Handicap

  I 2017 var andelen af omgjorte afgørelser på landsplan 21 pct. Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner.

  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2018/apr/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-2017/
Søg i arkiv