Andelen af voksne med en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er i uddannelse eller beskæftigelse (2016)

05-11-2018
Kort Handicap Sociale mål

Det er regeringens mål, at flere personer med handicap skal i uddannelse eller beskæftigelse.

I 2016 er det på landsplan cirka 8 pct. af de 18-59-årige med handicap, der er i uddannelse eller beskæftigelse.

Kortet viser andelen efter bopælskommune. Bemærk, at målet ikke opgøres for kommuner, hvor data omfatter 3 eller færre personer.

Læs Kort fortalt: Socialt mål for voksne med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt
Læs mere om cookies