Kommuner der yder økonomisk tilskud til pasning af egne børn i alderen 3-5 år (2018)

12-11-2018
Kort Dagtilbud

Antallet at kommuner, der giver mulighed for tilskud til pasning af egne børn i alderen 3-5 år, varierer fra år til år.

Kortet er baseret på kommunernes budgetindberetninger, hvor kommuner angiver, hvorvidt de budgetterer med udgifter til pasning af egne børn. Børne- og Socialministeriet har via kommunale hjemmesider og opkald til enkelte kommuner undersøgt, om der skulle være kommuner, der siden budgetindberetningen for 2018, har åbnet op for tildeling af tilskud. Dette viste sig at være tilfældet for Langelands Kommune og Guldborgsund Kommune, der har ydet tilskud siden hhv. 1.8.2018 og 1.9.2018.

Kilde: Kommunernes indberetning af budgetteringsforudsætninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs Kort fortalt: Halvdelen af landets kommuner yder tilskud til pasning af egne børn

Læs om reglerne vedrørende kommunalt tilskud til pasning af egne børn

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt
Læs mere om cookies