Normering i dagpleje 2017

13-03-2019
Kort Dagtilbud

I 2017 var landsgennemsnittet for normeringen i dagplejen 3,4 børn pr. ansat.

Læs Kort fortalt om normeringer i dagtilbud i danske kommuner (2017)

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt
Læs mere om cookies