Uddannelse for pædagogisk personale i dagtilbud 2017

13-03-2019
Kort Dagtilbud

Kort over andelen af pædagogisk personale med en pædagogisk uddannelse i dagtilbud i landets kommuner.

Her på siden er vist fire landkort der illustrerer andelen af det pædagogiske personale med en pædagogisk uddannelse.

Pædagogisk uddannelse er opgjort både ved en bred afgrænsning (alle pædagogiske uddannelser, herunder bl.a. pædagog, PAU og pædagogik) og ved en smal afgræsning (kun egentlige pædagoguddannelser, professionsbachelorer og pædagog MVU). Andelene er opgjort for begge afgrænsninger af uddannelse for alle kommunale og selvejende daginstitutioner. Herudover er de opgjort henholdsvis med og uden dagpleje for at give et komplet billede.

Læs Kort fortalt: Stillingskategori og uddannelse for pædagogisk personale i dagtilbud

 

Andelen af pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner med en pædagogisk uddannelse (bred afgræsning), 2017

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt
Læs mere om cookies

Andelen af pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner med en pædagogisk uddannelse (smal afgræsning), 2017

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt
Læs mere om cookies

Andelen af pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner samt dagpleje med en pædagogisk uddannelse (bred afgræsning), 2017

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt
Læs mere om cookies

Andelen af pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner samt dagpleje med en pædagogisk uddannelse (smal afgræsning), 2017

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt
Læs mere om cookies