Love og bekendtgørelser

I nedenstående kan du læse mere om love og regler på Børne- og Socialministeriets område.

Der linkes til de gældende love og bekendtgørelser i Retsinformation. Retsinformation.dk er det netsted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.

Love og lovbekendtgørelser

Bekendtgørelser

Vejledninger, cirkulærer m.v.

Afgørelser

Lovforslag i nuværende Folketingssamling

 

Bemærk: Retsinfo er endnu ikke fuldt opdateret med ændringerne i ministerierne efter Folketingsvalget i juni 2015. Du kan derfor finde en midlertidig oversigt over de love, der hører under Børne- og Socialministeriet her.