Satser inden for ministeriets område

Her kan du læse om de aktuelle satser.

De fleste satser, der er nævnt i love og bekendtgørelser på ministeriets område, reguleres årligt.

Find vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Børne- og Socialministeriets område

Find vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af satser på Børne- og Socialministeriets område

Find vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område