Børne- og Socialministeriet

Børne- og Socialministeriet har det overordnede ressortansvar for socialområdet, dagtilbudsområdet og familieretsområdet. Heri indgår bl.a. ansvaret for kommunernes indsatser over for børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, ansvaret for dagtilbud mv. samt ansvaret for sager om skilsmisse, adoption og forældremyndighed.

Børne- og Socialministeriet understøtter, at de indsatser, som iværksættes over for borgerne, baserer sig på viden om effekt, og ministeriet arbejder derfor ud fra en stærk data- og analysedrevet tilgang til politikudviklingen, bl.a. i forbindelse med de årlige satspuljeforhandlinger. Analysearbejdet bliver løbende offentliggjort bl.a. i Socialpolitisk Redegørelse, som årligt følger op på regeringens sociale mål og gør status for målgrupper, indsatser og resultater på socialområdet. Desuden er der igangsat en omfattende strategi for at udvikle, sanere og kvalitetssikre indsamlingen af data på socialområdet.

Medarbejderoversigt

Her kan du finde mailadresser på ministeriets medarbejdere.

Job i ministeriet

Her kan du se, hvilke ledige stillinger ministeriet har lige nu. 

Kontakt

Her kan du finde information om, hvordan du kommer i kontakt med ministeriet samt medarbejdere i ministeriet.

Dronningens Fortjenstmedalje

Her kan finde en vejledning til indstillingen til Dronningens Fortjenstmedalje inden for Børne- og Socialministeriets ressort.